Turistično društvo Sv. VID, Veidrov trg 7, Šentvid pri Lukovici
×
Turistično društvo Sv. VID, Veidrov trg 7, Šentvid pri Lukovici

O društvu

Turistično društvo Sv. VID je bilo ustanovljeno 15.2. 2011 v prostorih KS Prevoje, z osnovno idejo povezovati  lepote naše okolice, bogato dediščino, znanja in izkušnje ter se prijetno družiti na dogodkih in naših skupnih projektih.

 

Osnovno poslanstvo Turističnega društva Sv. VID  je:

•    vodenje in koordiniranje dejavnosti, ki so skupnega pomena za razvoj in pospeševanje turizma v kraju in širši regiji,
•    sodelovanje z drugimi društvi in zvezami, ki imajo vpliv na turizem,
•    organiziranje oziroma sodelovanje pri turistični vzgoji in izobraževanju prebivalstva, zlasti mladine,
•    organiziranje ali sodelovanje pri organizaciji turističnih, kulturnih, športnih in drugih prireditev,
•    dajanje pobud za razvijanje in oblikovanje turističnih obeležij,
•    varstvo okolja, naravne in kulturne dediščine ter negovanje ljudskih običajev,
•    sooblikovanje turistične ponudbe v kraju,
•    spodbujanje vključevanja krajevnih tradicij v turistično ponudbo,
•    spodbujanje razvoja rekreativno-izletniškega turizma.

Na kratko bi lahko rekli, da je naš cilj spodbujanje razvoja turizma, krepitev turistične kulture in dejavnosti v Krajevni skupnosti Prevoje, Občini Lukovica ter širši okolici.

In na koncu še povabilo: pridružite se nam in skupaj bomo soustvarjali turistično podobo in družabnost našega kraja, saj turizem ustvarjamo ljudje.
Z veseljem vas pričakujemo!

Turistično društvo Sv. VID
Veidrov trg 7, Šentvid pri Lukovici
1225 Lukovica

Kontaktna oseba:

Matevž Kotnik – predsednik

Tel: +386 40 817 001
e-naslov:  tdsv.vid@gmail.com

spletna stran: http://localhost/td2

Podpredsednica: Alenka Jeretina
Tajnica: Ota Kotnik
Blagajničarka: Jana Zupan

Upravni odbor, nadzorni odbor in častno razsodišče

Upravni odbor:

Ožji:

Matevž Kink

Jerneja Strmšek Turk

Anton Praznik

Sašo Kašnik

Špela Lenček

Gospodar društva:

Tomaž Oražem

Inventurna komisija:

Boris Rožič

Boris Vehovec

Marjan Dobrotinšek

Arhivarka: Martina Oražem

NADZORNI ODBOR:

Tadeja Lah (predsednica)

Metka Rak

Saša Dobrotinšek

Častno razsodišče:

Roman Zupan

Martina Oražem

Tomaž Rak