Turistično društvo Sv. VID, Veidrov trg 7, Šentvid pri Lukovici
×
Turistično društvo Sv. VID, Veidrov trg 7, Šentvid pri Lukovici

O društvu

Turistično društvo Sv. VID je bilo ustanovljeno 15.2. 2011 v prostorih KS Prevoje, z osnovno idejo povezovati  lepote naše okolice, bogato dediščino, znanja in izkušnje ter se prijetno družiti na dogodkih in naših skupnih projektih.

 

Osnovno poslanstvo Turističnega društva Sv. VID  je:

•    vodenje in koordiniranje dejavnosti, ki so skupnega pomena za razvoj in pospeševanje turizma v kraju in širši regiji,
•    sodelovanje z drugimi društvi in zvezami, ki imajo vpliv na turizem,
•    organiziranje oziroma sodelovanje pri turistični vzgoji in izobraževanju prebivalstva, zlasti mladine,
•    organiziranje ali sodelovanje pri organizaciji turističnih, kulturnih, športnih in drugih prireditev,
•    dajanje pobud za razvijanje in oblikovanje turističnih obeležij,
•    varstvo okolja, naravne in kulturne dediščine ter negovanje ljudskih običajev,
•    sooblikovanje turistične ponudbe v kraju,
•    spodbujanje vključevanja krajevnih tradicij v turistično ponudbo,
•    spodbujanje razvoja rekreativno-izletniškega turizma.

Na kratko bi lahko rekli, da je naš cilj spodbujanje razvoja turizma, krepitev turistične kulture in dejavnosti v Krajevni skupnosti Prevoje, Občini Lukovica ter širši okolici.

In na koncu še povabilo: pridružite se nam in skupaj bomo soustvarjali turistično podobo in družabnost našega kraja, saj turizem ustvarjamo ljudje.
Z veseljem vas pričakujemo!

Turistično društvo Sv. VID
Veidrov trg 7, Šentvid pri Lukovici
1225 Lukovica

Kontaktna oseba:

Jerneja Strmšek Turk – predsednica
Tel: +386 41 386 573
e-naslov: jerneja.strmsek@siol.net / tdsv.vid@gmail.com / info@td-sv.vid.si

spletna stran: http://www.td-svvid.si

Podpredsednik: Matevž Kotnik
Tajnik: Metka Rak
Blagajnik: Ota Kotnik

Upravni odbor, nadzorni odbor in častno razsodišče

Upravni odbor:

Boris Vehovec

Aleš Andrejka

Jana Zupan

Boris Rožič

Sašo Kašnik

Špela Lenček

Marjan Dobrotinšek

Nadzorni odbor:

Silva Burja

Špela Kink

Saša Dobrotinšek

Častno razsodišče:

Roman Zupan

Peter Blejc

Tomaž Rak